Polityka prywatności

 

Administrator serwisu zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z korzystaniem z Serwisu Object3, w tym następujących danych: imienia Użytkownika oraz danych zawartych w adresie e-mail Użytkownika. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator Serwisu nie gromadzi u siebie danych wrażliwych.

 

PLIKI COOKIES

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem punktu 7.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Administrator Serwisu zbiera za pomocą plików cookies oraz zewnętrznych aplikacji dane o zachowaniu Użytkowników w Serwisie Object3. Serwis Object3 może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis Object3 nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Na stronach internetowych Serwisu Object3 mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Administrator Serwisu nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązujące w tych serwisach.
 4. W ramach Serwisu Object3 stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator Serwisu odsyła do linków do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdują się w pkt 10 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu,
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem Serwisu. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pozwalają również ocenić skuteczność działań Administratora Serwisu. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Administratora Serwisu.
 1. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w punkcie 4, Administrator Serwisu wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej Serwisu Investio itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej aktualnej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te plik cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
 1. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:
Dostawca cookies Nazwa cookies Ważność Typ
GoogleAds 1P_JAR Wygasa z upływem 1 miesiąca third party cookies
GoogleAds ANID Wygasa z upływem 1 roku i 25 dni third party cookies
GoogleAds CONSENT Wygasa z upływem 37  lat, 3 miesięcy i 19 dni third party cookies
Google Ads NID Wygasa z upływem 6 miesięcy i 2 dni third party cookies
Google Ads Różne typy plików stosowanych przez dostawcę Wygasają najpóźniej co do zasady z upływem 2 lat third party cookies
OBJECT3 sp. z o.o. sp. k. pll_language Wygasa po upływie 1 roku Funkcjonalne pliki cookies

 

 1. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Administrator Serwisu przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator Serwisu zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu Object3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu Object3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu Object3, okazjonalnie Administrator Serwisu analizuje pliki z logami, aby określić, które strony internetowe Serwisu Object3 odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura Serwisu Object3 nie zawiera błędów itp.
 2. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis Object3 wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera. Administrator może pozyskiwać lub otrzymywać informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze swojego urządzenia.
 3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Object3. Użytkownicy Serwisu Object3 mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu Object3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Object3.
 4. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w Państwa przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach:
 • w przeglądarce  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,
 • w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
 • w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android),
 1. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kim jesteśmy? Object3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Szyb Walenty nr 32 lok. 201, 41-700 Ruda Śląska, KRS 0000608176.

 

Jak się z nami kontaktować? Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego biuro@object3.pl oraz za pomocą formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronie www.object3.pl
Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania? Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

 

·  Kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f orazna postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”).

Czy przekazanie danych jest dobrowolne? Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię,  adres e-mail o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

 

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane? Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
Jakie są Twoje uprawnienia? Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

·         prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·         prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

·         prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,

·         prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),

·         prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

·         prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.